Võ Lâm Kiếm Khách

Thời gian tạo nhân vật máy chủ [Giang Tân]

Võ Lâm Kiếm Khách kính báo !


✅Thời gian tạo nhân vật [Giang Tân]

➡️Thời gian đăng nhập tạo nhân vật : 11 giờ thừ 7 ngày 11/04/2020

➡️Thời gian ra ngoài đánh npc: 11 giờ 30 thừ 7 ngày 11/04/2020

✅Hỗ Trợ Tân Thủ

 

⫸Túi máu hồi máu + mana đến cấp 110

⫸Hỗ trợ cấp 10

⫸10 Bình Kính Hoa Lộ 1 giờ

⫸1 Thổ Địa Phù (HSD 1 Tháng)

⫸1 Thần Hành Địa Phù (HSD 1 Tháng)