Võ Lâm Kiếm Khách

Sự Kiện Giải Phóng Miền nam

Võ Lâm Kiếm Khách kính báo !


 • Thời gian: 6h00 14/04 - 00h00 ngày 05/05/2020.
 • Đối tượng: cấp độ 60 trở lên.

NPC & Vật phẩm liên quan

Lễ Quan

 • Vị trí: trung tâm của Thất đại thành thị
 • Công dụng:
  • Ghép nguyên đổi các loại Chiến Công Hạng I.
  • Chức năng hoạt động đến: 00h00 ngày 5-05-2019.

Vật phẩm

Túi Nguyên Liệu Đánh quái tại các bản đồ luyện công 9x
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 50/50, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày5-05-2020.
Chiếc Gậy Trường Sơn Mở từ Túi Mừng Xuân.
Túi Gậy Trường Sơn Mở từ Túi Mừng Xuân.
Tấm áo Chiến Sỹ Mở từ Túi Mừng Xuân.
Đôi Giầy Bộ Đội Mở từ Túi Mừng Xuân.

Chiến Công Hạng I
 • Ghép tại NPC Lễ Quan
 • Sử dụng nhận được phần thưởng.
 • Sử dụng tối đa 750 Bánh Chiến Công Hạng 1/nhân vật/sự kiện.
Công thức đổi Chiến Công Hạng I
Chiếc Gậy Trường Sơn(x1) + Túi Gậy Trường Sơn(x1) + Tấm áo Chiến Sỹ(x1) + Đôi Giầy Bộ Đội(x1) + Ba Lô Con Cóc(x1) Chiến Công Hạng I

Phần thưởng

Chiến Công Hạng I

Mỗi bánh nhận được : 500.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).

Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.

Phần thưởng ngẫu nhiên
Tiên Thảo Lộ
Đại Thành Bí Kiếp
Bí Kíp 120
Phúc Duyên Lộ
Bàn Nhược Tâm Kinh
Ngựa 80 (30 ngày)
Ngựa Phi Vân (30 ngày)
Ngựa Bôn Tiêu (30 ngày)
Lam Thủy Tinh
Tử Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh
Lệnh Bài Phong Lăng Độ
Trang Bị Hiệp Cốt
Trang Bị Nhu Tình
Mảnh An Bang
Mảnh Định Quốc
Sử dụng tối đa Chiến Công Hạng I nhận ngẫu nhiên
50 Bộ mảnh trang bị định quốc
50 Bộ mảnh trang bị an bang
Ngựa Bôn Tiêu (60 ngày)
Tín vật môn phái

Lưu ý

 • Yêu cầu: Hành trang phải còn 2x3 ô trống.