Võ Lâm Kiếm Khách

Bảng Xếp Hạng Đua TOP

Võ Lâm Kiếm Khách kính báo !


  

Thời gian diễn ra sự kiện

Nội dung

 

  • Thời gian kết thúc: 11h30 ngày 13/04/2020
  • Thời gian trao thưởng tốp : Nhận tại NPC Lễ Quan 11h30 ngày 14/04/2020

 

Nội dung phần thưởng