Võ Lâm Kiếm Khách

Vượt Ải

Võ Lâm Kiếm Khách kính báo !


Địa điểm đăng ký:  Nhiếp Thì Trần Thất Đại Thành Thị

NPC báo danh: Sứ Giả Vượt Ải

Thời gian bắt đầu : Tất cả các khung giờ

Thời gian đăng ký: 5 phút

Thời gian vượt ải: 30 phút

Thông tin cần biết :

Mỗi nhân vật chỉ có thể tham gia Vượt Ải 1 lần / 1 ngày

Sau khi báo danh sẽ được đưa đến khu vực Vượt Ải.

Người chơi sẽ được thiết lập trạng thái chiến đấu trước khi quái xuất hiện khác với bản cũ trước đây (Hỗ trợ người chơi Buff Skills và chuẩn bị)

Giãn cách của mỗi ải tối đa 30 giây. Tức sau khi hoàn tất ải 1 thời gian chờ qua ải 2 tối đa là 30 giây thì quái sẽ tiếp tục xuất hiện.

Giúp cho người chơi có khả năng chuẩn bị cao nhất cho mỗi ải. (So với bản cũ trước đây sẽ không còn tình trạng Lag quái cũ xảy ra.)

Điều kiện tham gia :

+ Nhóm Ít Nhất 4 Người

+ Mỗi thành viên sở hữu 01 Sát Thủ Giản

Phần thưởng ngẫu nhiên khi vượt quả ải số 20 :

+ Ngẫu nhiên kinh nghiệm và hộp quà vượt ải