Võ Lâm Kiếm Khách

Hoa Đăng

Võ Lâm Kiếm Khách kính báo !


  • Thời gian sự kiện : 11:05 & 20:05
  • Phần thưởng : trả lời đúng 3 câu nhận được kinh nghiệm và vật phẩm
  • Tọa độ : nha môn Tương Dương & Phượng Tường
  • Hướng dẫn trả lời : Click