Võ Lâm Kiếm Khách

Hưỡng dẫn tải game và cài đặt

Võ Lâm Kiếm Khách kính báo !


Bản trò chơi Võ Lâm Kiếm Khách gồm 2 phần chính là Patch và Bản Cài Đặt Võ Lâm Của nhà phân phối chính thức Vinagame, nên nếu bạn nào đã có Võ Lâm 1 của vinagame sẳn trong máy thì tiến hành cập nhật bản mới và tải thêm Patch của Võ Lâm Kiếm Khách là đủ.

Path và bản Cập Nhật

Đường dẫn tải về Dung lượng Ngày
Trực tiếp I 12.0 MB 9/04/2020
Trực tiếp II 12.0 MB 9/04/2020

 

Lưu Ý: nếu bạn chưa có bản cài đặt Võ Lâm Truyền Kỳ 1 của Vinagame cài bản Full bên dưới.

 

Đường dẫn tải về Dung lượng Loại
Link Full 1 2.8 GB 06/04/2020
Link Full 2 2.8 GB 06/04/2020
Link Full 3 2.8 GB 06/04/2020